پای پیاده ای دل تا کربلا سفر کن ...<-BlogDescription->

کعبه و میدان مغناطیسی زمین

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﺵ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻦ

با دقت ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﯾﻦ؟

::
:: برچسب‌ها: دبیری فیزیک , nfdvd tdcd; , nhka'hi tvik'dhk , jvfdj lugl , 'cdka jvfdj lugl , \vnds aidn fiajd , ck[hk ,
نویسنده : Saeid
تاریخ : پنجشنبه 1394/02/3