از روزی میترسم که تکنولوژی از تعاملات ما انسانها سبقت بگیرد... دنیا نسلی از ابلهان خواهد داشت آلبرت اینشتین


<-BlogDescription->

مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید