تبلیغات
دانشجوی دبیری فیزیك ورودی 91 - نبرد رستم و ویروس

پای پیاده ای دل تا کربلا سفر کن ...<-BlogDescription->

نبرد رستم و ویروس
كنون رزم Virus و رستم شنو / دگرها شنیدستی این هم شنو

كه اسفندیارش یكی Disk داد / بگفتا به رستم كه ای نیكزاد

در این Disk باشد یكی File ناب / كه بگرفتم از Site افراسیاب

چنین گفت رستم به اسفندیار / كه من گشنمه نون سنگگ بیار
....(بقیه در ادامه مطلب)
كنون رزم Virus و رستم شنو / دگرها شنیدستی این هم شنو

كه اسفندیارش یكی Disk داد / بگفتا به رستم كه ای نیكزاد

در این Disk باشد یكی File ناب / كه بگرفتم از Site افراسیاب

چنین گفت رستم به اسفندیار / كه من گشنمه نون سنگگ بیار

جوابش چنین داد خندان طرف / كه من نون سنگگ ندارم به كف

برو حال می‌كن بدین Disk، هان! / كه هم نون و هم آب باشد در آن

تهمتن روان شد سوی خانه‌اش / شتابان به دیدار رایانه‌اش

چو آمد به نزد Mini Tower اش / بزد ضربه بر دكمه Power اش

دگر صبر و آرام و طاقت نداشت / مر آن Disk را در Drive اش گذاشت

نكرد هیچ صبر و نداد هیچ لفت / یكی List از Root دیسكت گرفت

در آن Disk دیدش یكی File بود / بزد Enter آنجا و اجرا نمود

كز آن یك Demo شد پس از آن عیان / با فیلم و موزیك و شرح و بیان

به ناگه چنان سیستمش كرد Hang / كه رستم در آن ماند مبهوت و منگ

چو رستم دگرباره Reset نمود / همی كرد Hang و همان شد كه بود

تهمتن كلافه شد و داد زد / ز بخت بد خویش فریاد زد

چو تهمینه فریاد رستم شنود / بیامد كه لیسانس رایانه بود

بدو گفت رستم همه مشكلش / وز آن Disk و برنامه خوشگلش

چو رستم بدو داد قیچی و ریش / یكی دیسك Bootable آورد پیش

یكی Toolkit، Hard اندرش / چو كودك كه گردد پی مادرش

به ناگه یكی رمز Virus یافت / پی حذف امضای ایشان شتافت

چو Virus را نیك بشناختش / مر از Boot Sector برانداختش

یكی ضربه زد بر سرش Toolkit / كه هر Byte آن گشت هشتاد Bit

به خاك اندر افكند Virus را / تهمتن به رایانه زد بوس را

چنین گفت تهمینه با شوهرش / كه این بار بگذشت از پل خرش

دگر باره اما خریت مكن / ز رایانه اصلا تو صحبت مكن

قسم خورد رستم به پروردگار / نگیرد دگر Disk از  اسفندیار::
:: مرتبط با: تفریحی , شخصی ,
نویسنده : Saeid
تاریخ : یکشنبه 1392/04/30