تبلیغات
دانشجوی دبیری فیزیك ورودی 91 - به یاد صحن جامع حرم امام رضا(ع)

پای پیاده ای دل تا کربلا سفر کن ...<-BlogDescription->

به یاد صحن جامع حرم امام رضا(ع)

در راه رسیـدن بــه تـــو گـیـرم کــه بـمـیـــــــرم

اصـلا بــه تـــو افـتـــاد مـسـیـرم کــه بـمـیـــــرم

یـک قـطـره ی آبــــم کــه در انـدیـشـه ی دریــــا

افـتـادم و بـــایـد بـپـذیــرم کـــــه بـمـیـــــــــــرم

یا چـشـــــم بـپـوش از من و از خـویـش برانــــــم

یــا تـنــگ در آغــــــوش بـگـیـرم کــــه بـمـیــــرم

ایـن کـوزه تـرک خـورد چـه جـای نـگـرانـیـسـت؟!

مــن سـاخـتـه از خـــــــاک کـویـرم کــه بـمـیــرم

خــامـوش نـکـن آتـــــــــــش افــروخـتـــــه ام را

بـگـذار بـمـیــرم کــه بـمـیــرم کــــه بـمـیــــرم !::
نویسنده : Saeid
تاریخ : چهارشنبه 1393/06/26